Masz jakiś problem?

Czy należy zgłosić operacje ze sprzedaży na platformie Bit2Me w Urzędzie Skarbowym?

Zaktualizowano pt, 12 Sty, 2024 o 4:05 PO POŁUDNIU

W Hiszpanii transakcje kryptowalutowe podlegają takiemu samemu opodatkowaniu jak zyski i straty majątkowe i należy je ująć w deklaracji podatkowej od dochodów osób fizycznych (IRPF). W przypadku obowiązku złożenia deklaracji związanej z podatkiem od majątku, kryptowaluty należy zadeklarować zgodnie z ich wartością rynkową na dzień 31 grudnia każdego roku, zgodnie z wiążącym zapytaniem V2679-21 Urzędu Skarbowego.

Transakcje sprzedaży, wymiany walut na inne lub wymiany na pieniądz fiducjarny, bądź płatności kryptowalutami za dobra lub usługi generują zysk lub stratę majątkową, którą należy ująć w deklaracji podatku dochodowego. Straty mogą zostać wyrównane zyskami uzyskanmymi w tym roku lub w następnych latach, jeśli zostaną spełnione określone warunki.  

Dochód ze stakingu przyniesie dochód z majątku ruchomego, natomiast dochód z wydobywania kryptowalut może stanowić dochód od majątku ruchomego lub dochód od działalności gospodarczej, w zależności od tego, czy jest generowany w związku z działalnością gospodarczą czy też zawodową.

Temu samemu opodatkowaniu podlegają zyski i straty z kupna lub sprzedaży NFT.

Kryptowaluty należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym od dochodu osób fizycznych w sekcji "Zyski i straty kapitałowe z tytułu transferu i wymiany walut wirtualnych przez osoby fizyczne". Z kolei dochód ze stakingu należy wykazać w sekcji "Dochód z majątku ruchomego".

W przypadku obowiązku złożenia deklaracji podatku od majątku, należy poinformować o posiadanych kryptowalutach w rubryce 46 o tytule „Salda w wirtualnej walucie”.

W owej rubryce należy wypełnić następujące pola: 

  • Procentowy udział we własności 
  • Denominacja lub rodzaj wirtualnej waluty 
  • Ilość 
  • Wartość w euro.

W przypadku niezadeklarowania zysków z transakcji kryptowalutowych Urząd Skarbowy może nałożyć karę w wysokości od 50 % do 150% kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych, która powinna zostać odprowadzona od tego dochodu. 

Aby pobrać informację o Twoich transakcjach w Bit2Me przejdź do naszego artykułu Jak eksportować podsumowanie transakcji w Bit2Me?


Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie

Wyślij opinię
Przykro nam, że nie byliśmy w stanie pomóc. Pomóż ulepszyć ten artykuł i prześlij swoją opinię.