Masz jakiś problem?

Wprowadzenie

Bit2Me Pro: Co to jest? Czy ta usługa jest dla mnie?
Termin „trading” zwykle używa się w odniesieniu do handlu krótkoterminowego, gdzie traderzy aktywnie wchodzą i wychodzą z pozycji w stosunkowo kró...
czw, 12 Maj, 2022 o 9:15 RANO
Jaka jest różnica między portfelem (wallet) a handlowaniem (PRO)?
Bit2Me Wallet (Portfel Bit2Me) to usługa dzięki której użytkownik może kupować, sprzedawać i wymieniać kryptowaluty nawet jeśli nie posiada doświa...
czw, 12 Maj, 2022 o 9:27 RANO
Jakiego typu operacje można realizować na platformie handlowania Bit2Me PRO?
Można realizować następujące operacje w  Bit2Me PRO (Handlowanie): Zlecenie MARKET zostanie zrealizowane po najlepiej dostępnej cenie rynkowej ...
czw, 12 Maj, 2022 o 9:33 RANO