Masz jakiś problem?

Co to jest APR?

Zaktualizowano wt, 3 Paź, 2023 o 1:26 PO POŁUDNIU

Co to jest APR? 

APR (Roczna Stopa Procentowa)  to pojęcie finansowe reprezentujące roczne oprocentowanie inwestycji, pożyczki lub linii kredytu. W przeciwieństwie do APY, APR nie bierze pod uwagę skutku procentu złożonego i oblicza się po prostu mnożąc okresowe oprocentowanie przez liczbę okresów w danym roku.
W sektorze kryptowalut, APR koncentruje się głównie na rocznym zwykłym oprocentowaniu i nie bierze pod uwagę procentu złożonego.

Ryzyko APR

APR samo w sobie nie ma żadnego ryzyka, ponieważ jest to tylko wzór matematyczny. Ryzyko może zaistnieć przy użyciu APR, ponieważ koncentruje się przede wszystkim na ogólnej wizji rynku. Część ryzyka pokrywa się z ryzykiem APY, do którego możemy dodać:

  • Ryzyko reinwestycji: ponieważ APR nie bierze pod uwagę odesetk złożonych może zaistnieć ryzyko przy ponownym użyciu wygenerowanych odsetek. W przypadku zmiany oprocentowania rentowność ulegnie zmianie.
  • Nieprecyzyjne porównanie ofert: przy porównywaniu różnych możliwości inwestycyjnych lub pożyczkowych może doprowadzić do nieprecyzyjnych porównań, ponieważ nie uwzględnia procentu złożonego w całkowitej rentowności, co może spowodować, że niektóre inwestycje mogą wyglądać na bardziej rentowne niż w rzeczywistości są. Dlatego należy sprawdzić, czy dana oferta uwzględnia APY czy APR. 
  • Ryzyko inflacji: ryzyko to może być uwzględnianie w przypadku ustalania APY, jednak w przypadku APR nie bierze się pod uwagę wpływu inflacji na rzeczywistą rentowność inwestycji. Przy wysokiej stopie inflacji rzeczywista rentowność otrzymana za pomocą APR może być niższa od oczekiwanej. 
  • Niestabilność cen rynkowych: wartość kryptowalut może ulegać silnym wahaniom, co może wpłynąć na rzeczywisty zysk otrzymany za pomocą APR.   

Jak obliczyć APR?

APR oblicza się mnożąc okresową stopę procentową przez liczbę okresów w roku. Nie uwzględnia, ile razy stopa procentowa rzeczywiście naliczana jest do salda. 

APR = ((Prowizje+Odsetki) / Kwota pożyczki) / n) × 365 ) × 100

przy czym:

Odsetki = Całkowita wielkość odsetek płaconych w okresie pożyczki

n = liczba dni, na które została zawarta pożyczka 

Instrumenty finansowe mogą w różny sposób obliczać stopę procentową. Na przykład, w przypadku karty kredytowej wartości te zależą od rodzaju obciążenia, historii kredytowej, a w niektórych przypadkach poziomu lub typu karty kredytowej. Dodatkowo mogą być uwzględniane inne czynniki, takie jak zaliczki w gotówce, opóźnienia w spłatach, itp.

Z drugiej strony pożyczki bankowe mogą mieć stałe lub znienne oprocentowanie. Pożyczka ze stałym APR gwaratuje stałe oprocentowanie, które nie zostanie zmienione w terminie, na który została zawarta pożyczka. Pożyczka o zmiennym APR ma zmienne oprocentowanie, które zależy od sytuacji na rynku, obowiązującego prawa i jakiegokolwiek elemenu, który jest uważany przez instytucję bankową za ważny. 

W każdym bądź razie, APR nie uwzględnia kapitalizacji odsetek w danym roku: opiera się na odsetkach prostych.

Jeśli chcemy skoncentrować się jedynie na sektorze krypto musimy uwzględnić, że kryptoaktywa mogą nie utrzymać stosunku 1:1 do euro, i dlatego należy wziąc pod uwagę możliwe zmiany wartości. Mimo tego, że APR wynosi 10%, równowartość w euro może być większa lub mniejsza w zależności od wartości kryptowaluty w stosunku do euro.

Na przykład, w sytuacji realizacji wpłaty 1000 jednostek kryptoaktywa na platformę DeFi, która oferuje 10% APR:

Kwota wpłaty: 1000 jednostek kryptoaktywa

APR: 10%

Roczne oprocentowanie: (1000 jednostek) * (10%) = 100 jednostek kryptoaktywa

Jeżeli wpłata jest na rok, na koniec roku otrzymamy 100 jednostek odsetek. W związku z czym wpłacona lokata + odsetki = 1000 jednostek + 100 jednostek = 1100 jednostek kryptoaktywaCzy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie

Wyślij opinię
Przykro nam, że nie byliśmy w stanie pomóc. Pomóż ulepszyć ten artykuł i prześlij swoją opinię.