Masz jakiś problem?

Polityka forków i airdropów

Zaktualizowano wt, 12 Lip, 2022 o 3:27 PO POŁUDNIU

Pojawienie się "forków" i "airdropów" stworzyło nowy sposób wręczania właścicielom istniejących wirtualnych walut wartości postrzeganej i rzeczywistej. Wraz z szybkim rozwojem nowych forków i airdropów powstały pytania odnośnie możliwości otrzymania tych wartości przez klientów Bit2Me. Każdy fork czy airdrop to szereg wyzwań technicznych, bezpieczeństwa, płynności i działania w wyznaczonym terminie. Niniejszy dokument opisuje ten proces i wyjaśnia politykę Bit2Me odnośnie bifurkacji.

Cele

Bezpieczeństwo

Najważniejszym celem Bit2Me jest bezpieczeństwo. Bit2Me nie zdecyduje się nigdy na obsługę żadnej bifurkacji, jeżeli firma uzna ją za niebezpieczną. W ciągu ostatniego roku wiele z pojawiających się forków zostało przeprowadzonych szybko, stosując techniczne zmiany, aż do ostatniego momentu ich wprowadzenia.

Utrzymanie wartości

Bit2Me zawsze stara się zachować wartość dla klientów. W przypadku bifurkacji o znacznej wartości Bit2Me postara się wręczyć nową wartość swoim klientom. Należy wziąć pod uwagę, że Bit2Me może nie obsługiwać waluty w portfelu ze wszystkimi dostępnymi funkcjami przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wyznaczonych przez naszą firmę. Bit2Me da dostęp swoim klientom do narzędzi, za pomocą których będą mogli otrzymać walutę i wymienić ją na inne formy wartości.

Airdropy a Forki

Definicje

  • Airdrop: Airdrop to emisja dodatkowej liczby nowego aktywu przez blockchaina wirtualnej waluty za pomocą znanych kluczy publicznych lub adresów innych blockchainów, w sposób, w który właściciele kluczy prywatnych oryginalnego blokchaina mogą otrzymać wyemitowaną nową wartość.   
  • Fork: Bifurkacja to nowa forma wirtualnej waluty, która ma miejsce, kiedy grupa osób decyduje się zastosować nową warstwę konsensusu w istniejącym łańcuchu bloków, w wyniku którego powstaje nowy blockchain, który może być bardzo podobny lub znacznie się różnić od oryginalnego blockchaina. 

Na cele niniejszego dokumentu Bit2Me traktuje airdropy oraz forki w podobny sposób. Generalnie rzecz biorąc klienci Bit2Me chcą mieć dostęp do wszystkich możliwych do otrzymania wartości. Zarówno w sytuacjach gdy są one przyznawane za pomocą airdropu, jak i forka ocena i obsługa nowej wartości zostanie określona na zasadach zapisanych w niniejszym dokumencie.  

Kwestie regulacyjne

By obsłużyć fork Bit2Me kieruje się 5 kryteriami: stabilnością techniczną, kapitalizacją rynkową, płynnością, kosztami oraz terminem. 

Stabilność techniczna

Ze względu na to, że bezpieczeństwo to nasz najważniejszy priorytet, ocena techniczna jakiegokolwiek forku lub airdropu jest krytyczna. Bit2Me obsłuży fork, jeśli uzna, że nowa bifurkacja jest technicznie stabilna i bezpieczna. Weźmie się pod uwagę między innymi następujące czynniki:  

  • zespół techniczny, który tworzy fork
  • czy fork posiada zabezpieczenie przed powtórzeniem oryginalnego forku 
  • czy fork posiada zabezpieczenie przedl wipeout oryginalnego forka
  • siłę nowego forka, możliwości walidacji i górnictwa. 

Kapitalizacja rynkowa

Bit2Me obsłuży nowy fork lub airdrop tylko w przypadku ich znacznej wartości. Jeśli nie wejdzie do 10 najlepszych giełd kryptowalutowych mając wartość powyżej 100 milionów dolarów na światowym poziomie, Bit2Me prawdopodobnie ich nie obsłuży. Należy wziąć pod uwagę, że nowa bifurkacja lub airdrop może mieć wystarczającą kapitalizację rynkową, ale nie mieć wystarczjącej płynności (więcej informacji poniżej). 

Płynność

Waluta podlegająca bifurkacji oprócz posiadania odpowiedniej wartości rynkowej powinna posiadać odpowiednią płynność. Na przykład fork bitcoina wyceniony nawet na 10 dolarów miałby kapitalizację rynkową na ponad 160 milionów dolarów. Jednak w przypadku mizernych negocjacji dostęp do waluty byłby jedynie iluzją dla naszych klientów. Aby firma Bit2Me wsparła walutę musi mieć ona wystarczającą płynność na rynku renomowanych giełd kryptowalutowych podczas długotrwałego okresu czasu.

Aby Bit2Me uznało, że waluta podlegająca bifurkacji posiada rzeczywistą wartość, jej dzienna płynność musi osiągnąć przynajmniej 25 milionów dolarów na renomowanych i godnych zaufania giełdach kryptowalutowych przez okres 14 dni. 

Koszty

Obsługa nowych walut oznacza poniesienie znacznych kosztów. Utworzenie portfeli jest równoznaczne z obsługiwaniem walut oraz operowaniem w ich blockchainach praktycznie na zawsze. Czasami forki są łatwe w obsłudze przez Bit2Me. Na przykład waluta podlegająca bifurkacji jest technologicznie taka sama jak ta oryginalna, a jej dodanie może być dość tanie. 

Zarazem forki i airdropy mogą technologicznie znacznie się różnić od wcześniej obsługiwanych walut. Na przykład, nowe waluty czy airdropy mogą opierać się na innych kryptograficznych algorytmach (RSA zamiast Krzywych Eliptycznych), mieć nowe formaty transkacji, formaty bloków, charakterystyki wielopodpisów, itd. Im większe zmiany, tym większy jest koszt obsługi i utrzymania.
Jeśli nowy fork jest kosztowny, ale ma duże znaczenie dla naszych klientów, Bit2Me zrobi wszystko, co możliwe, by użytkownicy otrzymali do niego dostęp. Należy wziąć por uwagę, że może to mieć wpływ na termin jego realizacji.

Termin

Nowe airdropy oraz forki przeważnie są ogłaszane przed ich realizacją. Czasami informacje o ich przeprowadzaniu ogłaszane są z bardzo krótkim wyprzedzeniem, krótszym niż 8 tygodni. Istnieją także airdropy, których ważność może "wygasnąć", dając tym samym nam bardzo krótki czas na odzyskanie wartości.

Niestety Bit2Me nie może zagwarantować obsługi nowych forków lub airdropów w bardzo krótkim czasie. Obowiązki handlowe, dostępność programistów i koszty to czynniki materialne, a bezpieczeństwo, testowanie, jakość i usługi są naszymi głównymi celami. Pomimo tego, że Bit2Me zrobi co w jej mocy, aby nasi klienci mieli dostęp do wartości, firma nie może zagwarantować konkretnego terminu, ponieważ dokładne informacje przyszłych forków mogą się bardzo różnić.
Jeśli Bit2Me zdecyduje się nie obsługiwać forku w danym momencie, nie oznacza to, że nigdy go nie będzie obsługiwać. Przykładem jest sytuacja, kiedy wprowadzenie forku może nie spełniać wytycznych stabilności kapitalizacji rynkowej lub progu płynności. W przyszłości fork może stać się godnym zaufania i Bit2Me może, według własnego kryterium, obsługiwać fork lub airdrop.

Zasady

W przypadku następnej modifikacji sieci bitcoina lub innej sieci, z której potencjalnie mogłby wyniknąć fork sieci wirtualnych aktywów lub airdrop, Bit2Me zrobi wszystko, co możliwe, by dostarczyć klientowi wartość aktywu podlegającego bifurkacji. Bez wątpienia, największym zmartwieniem Bit2Me jest bezpieczeństwo już istniejących wirtualnych aktywów. Stosując własne kryterium Bit2Me może zdecydować o udostępnieniu lub nieudostępnieniu wirtualnych aktywów klientowi. Ponadto wdrożenie lub udostępnienie jakichkolwiek wirtualnych aktywów powstałych w wyniku bifurkacji może znacznie potrwać. Klient wypłaci odszkodowanie na rzecz Bit2Me za jakąkolwiek stratę, bezpośrednią, pośrednią, przypadkową, specjalną lub wynikającą z niemożliwości dostępu do wirtualnych aktywów pochodzących z forku lub airdropu.
W sytuacji, gdy Bit2Me uzna, żę fork jest technicznie bezpieczny i posiada wystarczającą płynność i wartość rynkową, ale klient zdecyduje, że chce mieć dostęp do forka zanim Bit2Me będzie mógł go obsługiwać ze względu na jego koszt lub czas, Bit2Me z dobrej woli ustali plan produktu, który pozwoli klientowi mieć dostęp do wartości forka lub airdropu, w sposób, który użytkownik na swoją odpowiedzialność będzie mógł mieć dostęp do waluty.
Bit2Me zachowuje sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki i kryteriów mierzenia wiarygodności forka lub airdropa w zależności od mogących pojawić się nowych czynników technologicznych, prawnych lub środowiskowych.

Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie

Wyślij opinię
Przykro nam, że nie byliśmy w stanie pomóc. Pomóż ulepszyć ten artykuł i prześlij swoją opinię.